BORELIOZA

Od czasu, kiedy borelioza stała się tematem głośnym, i jak laicy twierdzą „modnym”, powstało wiele publikacji, w których wyczerpująco wyjaśniono temat boreliozy, jednak obecnie  dostępna wiedza nie przynosi nam zadowalających rozwiązań. Wręcz przeciwnie, nadal brakuje w 100% wiarygodnych testów diagnostycznych, oraz skutecznego leczenia. Diagnostyka w Boreliozie i jak leczyć Boreliozę to wciąż istotne i aktualne zagadnienia w rozważaniach na temat Boreliozy.

 

Co to oznacza dla chorego? Jak odnaleźć się w gąszczu niespójnych informacji? Jaki kolejny krok wykonać w walce ze zdiagnozowaną boreliozą?

 

Skuteczne leczenie boreliozy uzależnione jest od kilku czynników:

- czasu trwania choroby,

- ilości współtowarzyszących koinfekcji,

- ogólnej kondycji chorych.

 

Chorobę można podzielić na wczesną, gdy rozpoznanie nastąpiło w ciągu pierwszego miesiąca jej trwania, oraz przewlekłą, która zostaje wykryta po dłuższym czasie, nawet dopiero po wielu latach poszukiwań.

 

Wczesna borelioza zdiagnozowana na podstawie rumienia powinna być leczona antybiotykami skojarzonymi, minimum przez 6 tygodni i w tym celu należy udać się do lekarza. Równolegle powinno się wzmacniać organizm poprzez wprowadzenie diety przeciw grzybiczej, odpowiednią suplementację, oraz ruch na świeżym powietrzu. Kluczowe znaczenie ma również sen w odpowiednich godzinach, oraz optymalnych warunkach, czyli bez urządzeń elektronicznych w sypialni. Dodatkowo można skorzystać z kilku sesji Rife’a w trakcie trwania terapii antybiotykowej lub po jej zakończeniu.

 

Znacznie trudniejsze jest leczenie boreliozy przewlekłej oraz neuroboreliozy, która atakuje układ nerwowy. W tym przypadku droga do zdrowia jest długa, a efekt leczenia zależy od dyscypliny chorego. W przewlekłej boreliozie leczenie antybiotykami uważam za mało skuteczne. Zastosowanie metod naturalnych powinno przynieść lepsze rezultaty. W planowanym leczeniu należy uwzględnić fakt, że kleszcze są nosicielami nie tylko boreliozy, ale licznych wirusów i bakterii, co bardzo utrudnia całkowite wyleczenie i okresowo pogarsza stan chorego. Wiąże się to z koniecznością zdiagnozowania koinfekcji i pasożytów bytujących w zakażonym organizmie, co znacznie wydłuża terapię i generuje kolejne koszty. Najskuteczniejszym leczeniem naturalnym, które obecnie znam to krople Joalis – nośniki informacji, które usuwają obciążenia spowodowane substancjami toksycznymi pochodzącymi z otoczenia. Preparaty powstały w oparciu o tysiącletnią tradycję, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii informacyjnych.

 

Wyżej wymieniona terapia wymaga konsultacji i diagnostyki doświadczonego specjalisty z tego zakresu. Niezbędnym wsparciem przyśpieszającym leczenie przy wykorzystaniu kropli Joalis, jak również innych terapii ziołowych, jest generator plazmowy RIFE. Udostępniamy programy ukierunkowane na boreliozę oraz konkretne koinfekcje. Umieszczony  na naszej stronie grafik sesji z podziałem na najczęściej występujące koinfekcje, umożliwia nam przygotowanie indywidualnego planu uzupełniającego leczenie. Do każdego programu dochodzenia do zdrowia należy włączyć wzmacnianie organizmu, poprzez wprowadzenie odpowiedniej odciążającej diety bez cukru, glutenu, laktozy, suplementację uzgodnioną z diagnostą lub lekarzem, umiarkowany ruch na świeżym powietrzu, oraz sen w optymalnych warunkach, bez urządzeń elektronicznych w sypialni. Każdy chory powinien dążyć do zmiany przyzwyczajeń w nawykach żywieniowych i trybie życia, uwzględniając wyżej wymienione sugestie.

 

Nie namawiam do zaprzestania obecnego procesu leczenia oraz rezygnacji z przepisanych przez lekarzy leków. Terapię plazmą można przeprowadzić równolegle z leczeniem innych dolegliwości po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

 

Borelioza diagnostyka i naturalne leczenie Boreliozy Warszawa - zapraszamy do kontaktu i umówienia się na wizytę - borelioza Warszawa.

DIAGNOSTYKA

Copyright 2019 Borela Marek Skoneczny | projekt i wykonanie Kalawi

Wykonywane terapie w gabinecie BORELA MAREK SKONENCZY nie są zabiegami medycznymi, a wykorzystywany sprzęt nie jest aparaturą medyczną w sensie medycyny akademickiej. Są to komplementarne terapie informacyjno-holistyczne, których celem jest profilaktyka i wspieranie organizmu w powrocie do jego wyrównanych funkcji, czyli tzw homeostazy. Metodami Dr. Rife'a nie leczymy, nie zajmujemy się stanami ostrymi, nie stawiamy diagnoz lekarskich, ani nie zmieniamy zaleceń lekarskich. Wszystkie informacje i materiały dostępne na stronie www.borela.pl służą jedynie celom edukacyjnym i nie mogą być stosowane zastępczo do diagnozy lekarza. Nie są też podstawą do stawiania ostatecznej diagnozy i podejmowania leczenia. Sposoby leczenia zawsze należy konsultować z lekarzem medycyny. Podczas stosowania terapii komplementarnych zalecamy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym w celu oceny i ewentualnej diagnozy stanu zdrowia. Zajmujemy się medycyną informacyjną i detoksykacyjną, holografią medyczną i homotoksykologią kliniczną. Nie należy samowolnie zmieniać zaleceń lekarskich na podstawie uzyskanej w naszym ośrodku diagnozy. W tym celu konieczna jest konsultacja lekarska. Przedstawiamy powyższą notę prawną w celu zapoznania naszych klientów o zakresie świadczonych usług i terapii.

NOTA PRAWNA

02-361 W-wa

ul. Przemyska 11 A

lok. 34

tel. 501 349 993

info@borela.pl